Cennik

Cennik Pływalni Limanowskiej
obowiązuje od dnia 20 czerwca 2020 roku do odwołania.


Na pływalni obowiązują czepki kąpielowe !!!
 

I. Bilety jednorazowe:

Bilety dzienne  1 godz. + 10 min. GRATIS

Indywidualny normalny

12 zł (dopłata 0,50 zł/ 1 min.)

Indywidualny ulgowy

10 zł (dopłata 0,50 zł/ 1 min.)

Bilety dzienne2 godz. + 10 min. GRATIS

Indywidualny normalny

20 zł (dopłata 0,50 zł/ 1 min.)

Indywidualny ulgowy

18 zł (dopłata 0,50 zł/ 1 min.)

* BILET DZIENNY 2 godz. - obwiązuje
od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 13.00 i od 20.00 do 22.00
w soboty od 12.00 do 22.00 w niedziele i święta od 6.00 do 22.00  


Młodzież szkolna w ramach zajęć lekcyjnych  min. 15 osób - 9,00 zł/ godz.
(dopłata 0,50zł/ 1 min.)

Zakłady pracy oraz bilety grupowe  min. 15 osób - 10,00 zł/godz.
(dopłata 0,50zł/ 1 min.)

Bilet Senior 60+ - 7,50 zł/ za 1 godz. (dopłata 0,50 zł/ 1 min.)
Bilet obejmuje wejścia 5 dni w tygodniu (pon-pt z wyłączeniem dni świątecznych) w godz. od 9.00 do 13.00

Bilet opiekun osoby niepełnosprawnej  - 3,00 zł/ za 1 godz. (dopłata 0,50 zł/ 1 min.)
  Opiekun osoby niepełnosprawnej w tym:
  - opiekun osób legitymujących się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 16-go roku  
    życia, symbol przyczyn niepełnosprawności: 01-U, 02-P, 04-O, 05-R, 06-E, 10-N, 12-C,   
  - opiekun osób legitymujących się ważnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
  - opiekun osób legitymujących się orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej
     egzystencji.

Bilet instruktorski  - 15,00 za 1 godz. wstęp na basen z możliwością prowadzenia zajęć, dopłata za 1 min. przekroczonego czasu 0,50 zł.

Bilet zerowy  dla rodziców i opiekunów dzieci wymagających pomocy w szatni
15 minut BEZPŁATNIE. Przekroczenie czasu pobytu skutkuje dopłatą za każdą rozpoczętą
1 minutę - 0,50 zł.

* Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do ukończenia 26 roku życia, rencistom, emerytom oraz osobom niepełnosprawnym za okazaniem orzeczenia lub legitymacji w tym:
- osobom legitymującym się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 16-go roku życia,
- osobom  niepełnosprawnym legitymującym się ważnym orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobom legitymującym się orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

* Dzieci do lat 3 - wstęp bezpłatny.

 

II. Bilety Karty Dużej Rodziny:

Bilety dzienne  1 godz. + 10 min. GRATIS

Indywidualny normalny

10,50 zł/ godz. (dopłata 0,50 zł/ 1 min.)

Indywidualny ulgowy

8,50 zł/ godz. (dopłata 0,50 zł/ 1 min.)

Bilety dzienne  2 godz. + 10 min. GRATIS

Indywidualny normalny

18 zł/ 2 godz. (dopłata 0,50 zł/ 1 min.)

Indywidualny ulgowy

16 zł/ 2 godz. (dopłata 0,50 zł/ 1 min.)
BILET DZIENNY 2 godz. - obwiązuje
od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 13.00 i od 20.00 do 22.00
w soboty od 12.00 do 22.00 w niedziele i święta od 6.00 do 22.00  

Korzystanie z ulg i zniżek możliwe jest po okazaniu Karty Dużej Rodziny oraz dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem).
W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu tożsamości, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica lub rodzeństwa i jego dokumentem tożsamości.

 

III. Bilety jednorazowe rodzinne:

Bilety jednorazowe rodzinne  6:00 - 22:00

2 osoby dorosłe + 1 dziecko*

31,00 zł/godz.

2 osoby dorosłe + 2 dzieci*

38,00 zł/godz.

1 osoba dorosła + 2 dzieci*

26,00 zł/godz.

* Bilet rodzinny obowiązuje wyłącznie dzieci do ukończenia 13-go roku życia.

* Za przekroczenie czasu pobytu na pływalni powyżej ustalonego limitu, w przypadku
  biletów rodzinnych, jest naliczana dodatkowa opłata za każdą następną 1 minutę 0,50 zł za każdą osobę.

 

IV. Karnety:

Wszystkich posiadaczy kart abonamentowych Pływalni Limanowskiej obowiązuje
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW

Karnet
o wartości

Cena zakupu

Gratis

Termin ważności

55,00 zł

50,00

5,00

60 dni

120,00 zł

100,00

20,00

90 dni

250,00 zł

200,00

50,00

120 dni

 

INFORMACJE DODATKOWE

 • Za podstawowy czas pobytu płatność pobierana jest przy „wejściu” na pływalnię.
 • Płatność wyrównująca jest regulowana przy wyjściu. Czas pobytu liczony jest od kasy do kasy.
 • Za przekroczenie czasu pobytu na pływalni powyżej ustalonego limitu jest naliczana dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą 1 minutę.
 • Opłata za zagubiony lub zniszczony zegarek – 20 zł.
 • Rezerwacja jednego toru lub ½ niecki rekreacyjnej – 50 zł/godz.
 • Korzystanie z atrakcji wodnych znajdujących się na hali basenowej wliczone jest
  w cenę biletu/karnetu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ PRZEZ KLUBY PŁYWACKIE ORAZ POZOSTAŁE KLUBY SPORTOWE Z TERENU POWIATU LIMANOWSKIEGO

1. Określenie zasad korzystania z usług krytej pływalni przez kluby PŁYWACKIE z terenu Powiatu Limanowskiego.

Zawodnicy posiadający licencję zawodniczą Polskiego Związku Pływackiego płacą za wejście na basen bilet w wysokości 11,00 zł za 1 godzinę 30 minut. Pozostali członkowie klubu uczestniczą w zajęciach nauki pływalnia zgodnie z cennikiem ustalonym przez Zarząd Powiatu.

Za rezerwację toru obowiązuje stawka 50,00 zł za godzinę. Prezes klubu zobowiązany jest dostarczyć Dyrektorowi Wydziału Obsługi Obiektów Rekreacyjno-Sportowych imienną listę zawodników oraz pozostałych członków klubu. Osoby te korzystają z usług krytej pływalni na podstawie identyfikatorów.

 

GROTA SOLNA

Każdy seans rozpoczyna się kwadrans po pełnej godzinie,
np. 10:15, 11:15, 12:15 itd.
Czas trwania seansu to 45 minut.

1. BILET INDYWIDUALNY NORMALNY - 45 min. - 10,00
2. BILET INDYWIDUALNY ULGOWY - 45 min - 8,00
3. KARTA DUŻEJ RODZINY  INDYWIDUALNY NORMALNY - 45 min - 9,00
4. KARTA DUŻEJ RODZINY  INDYWIDUALNY ULGOWY - 45 min - 7,00
 

 

 

Do pobrania:

Cennik 

 

AKCPETUJEMY KARTY:


 

 

 

W czym możemy pomóc?Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z (np. wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z usług Pływalni Limanowskiej jest Starostwo Powiatowe, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa.

07/07/2020 KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ na Pływalni Limanowskiej zobacz więcej
19/06/2020 Woda w nieckach basenowych i pod natryskami spełnia wymogi sanitarne, od soboty 20 czerwca uruchamiamy część basenową dla Klientów. zobacz więcej
18 337 01 18 wew. 23
Copyright ©  plywalnia.limanowska.pl
Realizacja: Intellect
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z usług Pływalni Limanowskiej jest Starostwo Powiatowe, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa.
 2. W Starostwie Powiatowym w Limanowej powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr tel.183337835 lub e-mail: iod@powiat.limanowski.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oferowanych przez nas usług i zgodnie z wyrażoną zgodą.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przez nas udostępniane poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu.
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/ Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.