Cennik

Cennik Pływalni Limanowskiej

obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2012 roku

 

I. Bilety jednorazowe:

Godziny wejść

Cena biletu normalnego

Dopłata za każde rozpoczęte 5 minut

Cena biletu ulgowego*

Dopłata za każde rozpoczęte 5 minut

6:00-8:00

6,50zł

0,55zł

5,50zł

0,45zł

8:00-22:00

8,50zł

0,70zł

6,50zł

0,55zł

 

Bilet bez limitu czasu pobytu normalny: 14,00zł

Bilet bez limitu czasu pobytu ulgowy: 12,00zł

Młodzież szkolna w ramach zajęć lekcyjnych min. 15 osób- 5,50zł/ godz. (dopłata 0,45zł/ 5 min.)

Zakłady pracy oraz bilety grupowe min. 15 osób- 7,00zł/godz. (dopłata 0,60zł/ 5 min.)

 

* Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży, studentom do 26-go roku życia, rencistom, emerytom oraz osobom niepełnosprawnym wymagającym opieki za okazaniem dokumentu upoważniającego do korzystania z ulg.

Dzieci do lat 4- wstęp bezpłatny

 

II. Bilety jednorazowe rodzinne:

Bilety jednorazowe rodzinne  6:00- 22:00

2 osoby dorosłe + 1 dziecko*

20,00 zł/godz

2 osoby dorosłe + 2 dzieci*

23,00 zł/godz

2 osoby dorosłe + 3 dzieci*

26,00 zł/godz

2 osoby dorosłe + 4 dzieci*

29,00 zł/godz

1 osoba dorosła + 1 dziecko*

11,50 zł/godz

1 osoba dorosła + 2 dzieci*

14,50 zł/godz

1 osoba dorosła + 3 dzieci*

17,50 zł/godz

1 osoba dorosła + 4 dzieci*

20,50 zł/godz

 

* Bilet rodzinny obowiązuje wyłącznie dzieci do ukończenia szkoły podstawowej.

Za przekroczenie czasu pobytu na pływalni powyżej ustalonego limitu, w przypadku biletów rodzinnych,

 jest naliczana dodatkowa opłata za osobę dorosłą za każde następne 5 minut 70 groszy, a w przypadku

 dziecka 25 groszy.

 

III. Karnety:

Karnet o wartości

Cena zakupu

Gratis

Termin ważności

55,00zł

50,00zł

5,00zł

30 dni

120,00zł

100,00zł

20,00zł

60 dni

250,00zł

200,00zł

50,00zł

90 dni

 

            - Karnet przeznaczony jest wyłącznie dla klientów indywidualnych.

        - Karnet upoważnia do korzystania z usług pływalni, aż do wyczerpania wartości karnetu w okresie jego ważności (np. karnet zakupiony na kwotę 50,00zł pozwala wejść na pływalnię, aż wykorzystana zostanie wartość karnetu, czyli 55,00zł. Okres ważności takiego karnetu wynosi 30 dni od daty jego nabycia)

            Z wartości karnetu ściągane są kwoty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Karnety posiadają określony termin ważności po upływie którego nie wykorzystana wartość

ulega kasacji z jednym wyjątkiem – kolejne doładowanie karnetu przed upływem jego terminu ważności

powoduje, że wartość nie wykorzystana jest dodawana do wartości aktualnego doładowania.

 

INFORMACJE DODATKOWE

*Za podstawowy czas pobytu płatność pobierana jest przy „wejściu” na pływalnie.

*Płatność wyrównująca jest regulowana przy wyjściu. Czas pobytu liczony jest od kasy do kasy.

*Za przekroczenie czasu pobytu na pływalni powyżej ustalonego limitu jest naliczana dodatkowa opłata

 za każde rozpoczęte 5 minut

*Opłata za zagubiony lub zniszczony zegarek – 20 zł

*Rezerwacja jednego toru lub ½ niecki rekreacyjnej –      48 zł/godz.

*Korzystanie z atrakcji wodnych, znajdujących się na hali basenowej w cenie biletu/karnetu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ PRZEZ

          KLUBY PŁYWACKIE ORAZ POZOSTAŁE KLUBY SPORTOWE

                    Z TERENU POWIATU LIMANOWSKIEGO

1. Określenie zasad korzystania z usług krytej pływalni przez kluby PŁYWACKIE z terenu

   Powiatu Limanowskiego

   Zawodnicy posiadający licencję zawodniczą Polskiego Związku Pływackiego płacą za

   wejście na basen bilet w wysokości 6,00 zł za 1 godzinę 30 minut, natomiast instruktorzy

   wchodzą bezpłatnie. Pozostali członkowie klubu uczestniczą w zajęciach nauki pływalnia

   zgodnie z cennikiem ustalonym przez Zarząd Powiatu. Instruktor nauki pływania nie płaci

   za wejście na basen. Za rezerwację toru obowiązuje stawka 48,00 zł za godzinę.

   Prezes klubu zobowiązany jest dostarczyć Dyrektorowi Wydziału Obsługi Obiektów

   Rekreacyjno-Sportowych imienną listę zawodników oraz pozostałych członków klubu.

   Osoby te korzystają z usług krytej pływalni na podstawie identyfikatorów.

2. Określenie zasad korzystania z usług krytej pływalni przez pozostałe kluby sportowe

   z terenu Powiatu Limanowskiego.

   Pozostałe kluby sportowe są zobowiązane do przedłożenia Dyrektorowi Wydziału

   Obsługi Obiektów Rekreacyjno-Sportowych imiennej listy członków klubu, którzy za

   okazaniem identyfikatorów oraz właściwego dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego,

   prawo jazdy, legitymacji szkolnej itp.) korzystają z usług krytej pływalni w Limanowej, płacąc za

   bilet  wstępu    6,50 zł/godz., bez względu na wiek uprawnionego członka klubu.

 

IV. Cennik Kręgielnia ... wersja jpg

 

V. Cennik Squash ... wersja jpg

 

VI. Cennik Sauna fińska i Łaźnia parowa ... wersja jpg 

 

VII.  SALA BILARDOWA czynna codziennie od 6:00-22:00

CENNIK:

6:00 - 18:00 - 10zł/godzina

18:00 - 22:00 - 15zł/godzina

W czym możemy pomóc?
17/04/2015 Masz urodziny w maju? Nie zastanawiaj się, weź przyjaciół, kolegów, mamę, tatę, babcię, dziadka lub kogo tylko chcesz i przyjdź na naszą pływalnię. zobacz więcej
03/04/2015 Życzenia od Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego zobacz więcej
18 337 01 18 wew. 23
Copyright ©  plywalnia.limanowska.pl
Realizacja: Intellect.pl