Cennik

Cennik Pływalni Limanowskiej

obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2012 roku

 

I. Bilety jednorazowe:

Godziny wejść

Cena biletu normalnego

Dopłata za każde rozpoczęte
5 minut

Cena biletu ulgowego*

Dopłata za każde rozpoczęte
5 minut

6:00-8:00

6,50 zł

0,55 zł

5,50 zł

0,45 zł

8:00-22:00

8,50 zł

0,70 zł

6,50 zł

0,55 zł

 

Bilet bez limitu czasu pobytu normalny: 14,00 zł

Bilet bez limitu czasu pobytu ulgowy: 12,00 zł

Młodzież szkolna w ramach zajęć lekcyjnych min. 15 osób - 6,00 zł/ godz.
(dopłata 0,50zł/ 5 min.)

Zakłady pracy oraz bilety grupowe min. 15 osób - 7,00 zł/godz. (dopłata 0,60zł/ 5 min.)

* Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży, studentom do 26-go roku życia, rencistom, emerytom oraz osobom niepełnosprawnym wymagającym opieki za okazaniem dokumentu upoważniającego do korzystania z ulg.

* Dzieci do lat 4 - wstęp bezpłatny.

 

II. Bilety Karty Dużej Rodziny:

Bilety poranne  6:00 – 8:00 + 10 min. GRATIS

Indywidualny normalny

5 zł/ godz. (dopłata 0,55 zł/ 5 min.)

Indywidualny ulgowy

4 zł/ godz. (dopłata 0,45 zł/ 5 min.)

Bilety dzienne  8:00 – 22:00 + 10 min. GRATIS

Indywidualny normalny

7 zł/ godz. (dopłata 0,70 zł/ 5 min.)

Indywidualny ulgowy

5 zł/ godz. (dopłata 0,55 zł/ 5 min.)

Bilety bez ograniczenia czasu pobytu  6:00 – 22:00  

Indywidualny normalny

12,00 zł

Indywidualny ulgowy

10,00 zł

Korzystanie z ulg i zniżek możliwe jest po okazaniu Karty Dużej Rodziny oraz dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem).

W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu tożsamości, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica lub rodzeństwa i jego dokumentem tożsamości.

 

III. Bilety jednorazowe rodzinne:

Bilety jednorazowe rodzinne  6:00 - 22:00

2 osoby dorosłe + 1 dziecko*

20,00 zł/godz.

2 osoby dorosłe + 2 dzieci*

23,00 zł/godz.

2 osoby dorosłe + 3 dzieci*

26,00 zł/godz.

2 osoby dorosłe + 4 dzieci*

29,00 zł/godz.

1 osoba dorosła + 1 dziecko*

11,50 zł/godz.

1 osoba dorosła + 2 dzieci*

14,50 zł/godz.

1 osoba dorosła + 3 dzieci*

17,50 zł/godz.

1 osoba dorosła + 4 dzieci*

20,50 zł/godz.

 

* Bilet rodzinny obowiązuje wyłącznie dzieci do ukończenia szkoły podstawowej.

* Za przekroczenie czasu pobytu na pływalni powyżej ustalonego limitu, w przypadku
  biletów rodzinnych, jest naliczana dodatkowa opłata za osobę dorosłą za każde
  następne 5 minut 70 groszy, a w przypadku dziecka 25 groszy.

 

IV. Karnety:

Karnet
o wartości

Cena zakupu

Gratis

Termin ważności

55,00 zł

50,00 zł

5,00 zł

30 dni

120,00 zł

100,00 zł

20,00 zł

60 dni

250,00 zł

200,00 zł

50,00 zł

90 dni

 

Karnet przeznaczony jest wyłącznie dla klientów indywidualnych.

 • Karnet upoważnia do korzystania z usług pływalni, aż do wyczerpania wartości karnetu w okresie jego ważności (np. karnet zakupiony na kwotę 50,00zł pozwala wejść na pływalnię, aż wykorzystana zostanie wartość karnetu, czyli 55,00zł. Okres ważności takiego karnetu wynosi 30 dni od daty jego nabycia).
 • Z wartości karnetu ściągane są kwoty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • Karnety posiadają określony termin ważności po upływie którego nie wykorzystana wartość ulega kasacji z jednym wyjątkiem – kolejne doładowanie karnetu przed upływem jego terminu ważności powoduje, że wartość nie wykorzystana jest dodawana do wartości aktualnego doładowania.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 • Za podstawowy czas pobytu płatność pobierana jest przy „wejściu” na pływalnię.
 • Płatność wyrównująca jest regulowana przy wyjściu. Czas pobytu liczony jest od kasy do kasy.
 • Za przekroczenie czasu pobytu na pływalni powyżej ustalonego limitu jest naliczana dodatkowa opłata za każde rozpoczęte 5 minut.
 • Opłata za zagubiony lub zniszczony zegarek – 20 zł.
 • Rezerwacja jednego toru lub ½ niecki rekreacyjnej – 48 zł/godz.
 • Korzystanie z atrakcji wodnych znajdujących się na hali basenowej wliczone jest
  w cenę biletu/karnetu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ PRZEZ KLUBY PŁYWACKIE ORAZ POZOSTAŁE KLUBY SPORTOWE Z TERENU POWIATU LIMANOWSKIEGO

1. Określenie zasad korzystania z usług krytej pływalni przez kluby PŁYWACKIE z terenu

   Powiatu Limanowskiego.

   Zawodnicy posiadający licencję zawodniczą Polskiego Związku Pływackiego płacą za

   wejście na basen bilet w wysokości 6,00 zł za 1 godzinę 30 minut, natomiast instruktorzy

   wchodzą bezpłatnie. Pozostali członkowie klubu uczestniczą w zajęciach nauki pływalnia

   zgodnie z cennikiem ustalonym przez Zarząd Powiatu. Instruktor nauki pływania nie płaci

   za wejście na basen. Za rezerwację toru obowiązuje stawka 48,00 zł za godzinę.

   Prezes klubu zobowiązany jest dostarczyć Dyrektorowi Wydziału Obsługi Obiektów

   Rekreacyjno-Sportowych imienną listę zawodników oraz pozostałych członków klubu.

   Osoby te korzystają z usług krytej pływalni na podstawie identyfikatorów.

2. Określenie zasad korzystania z usług krytej pływalni przez pozostałe kluby sportowe

   z terenu Powiatu Limanowskiego.

   Pozostałe kluby sportowe są zobowiązane do przedłożenia Dyrektorowi Wydziału Obsługi

  Obiektów Rekreacyjno-Sportowych imiennej listy członków klubu, którzy za okazaniem identyfikatorów oraz

właściwego dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego, prawo jazdy,  legitymacji szkolnej itp.) korzystają

z usług krytej pływalni w Limanowej, płacąc za bilet  wstępu 6,50 zł/godz., bez względu na wiek

uprawnionego członka klubu.

 

V. Cennik Kręgielnia ... wersja jpg

 

VI. Cennik Squash ... wersja jpg

 

VII. Cennik Sauna fińska i Łaźnia parowa ... wersja jpg 

 

VIII.  SALA BILARDOWA czynna codziennie

                     w godzinach od 6:00 - 22:00

CENNIK:

6:00 - 18:00 - 10 zł/godzina

18:00 - 22:00 - 15 zł/godzina

 

AKCPETUJEMY KARTY:

 

 

 

W czym możemy pomóc?
25/05/2016 1 czerwca (środa) – Dzień Dziecka na Pływalni Limanowskiej zobacz więcej
25/05/2016 Pływalnia czynna w Boże Ciało zobacz więcej
18 337 01 18 wew. 23
Copyright ©  plywalnia.limanowska.pl
Realizacja: Intellect.pl