Dofinansowanie nauki pływania dla uczniów
Powiększ

Powiat Limanowski dofinansuje naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych.


Mając na uwadze to jak ważna dla prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego młodego pokolenia jest aktywność fizyczna, Powiat Limanowski przekaże dotację na naukę pływania dla uczniów ze szkół w poszczególnych gminach z terenu powiatu limanowskiego.  

Rada Powiatu Limanowskiego podczas ostatniej sesji podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji celowej  gminom z terenu powiatu limanowskiego w wysokości 50% dofinansowania do zakupu biletów wstępu na pływalnię limanowską uczniów szkół oraz ich opiekunów w ramach zajęć wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych.

Powiat Limanowski przekaże gminom, które wyraziły chęć skorzystania z tej formy wsparcia dofinansowanie w kwotach:

Gmina Słopnice – 5 000 zł
Gmina Limanowa – 14 080 zł
Gmina Dobra – 5 600 zł
Gmina Łukowica – 5 000 zł
Gmina Tymbark – 3 600 zł
Miasto Limanowa – 75 000 zł
Gmina Kamienica – 5 000 zł
Gmina Niedźwiedź – 4 000 zł

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Powiatem, a poszczególnymi gminami.

To pierwszy taki projekt Powiatu Limanowskiego, w którym udzielane jest wsparcie finansowe gminom, w tym przypadku do zakupu biletów wstępu na basen dla uczniów szkół podstawowych. Jesteśmy przekonani, że dzięki przekazanej przez Powiat Limanowski dotacji uczniowie nadal będą mogli z zadowalającymi wynikami kontynuować naukę pływania, która przyniesie im korzyści zdrowotne i sportowe, a także będzie okazją do aktywnej i bezpiecznej rozrywki, dzięki poznaniu zasad korzystania z kąpieliska. – mówi Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

W czym możemy pomóc?Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z (np. wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z usług Pływalni Limanowskiej jest Starostwo Powiatowe, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa.

10/09/2019 Zgodnie z harmonogramem pływalnia STARTUJE DZISIAJ czyli 10 września od godz. 6.00. zobacz więcej
04/09/2019 W związku z trwającymi pracami renowacyjnymi strefa saun na Limanowskiej Pływalni będzie nieczynna do 5 września 2019r. zobacz więcej
18 337 01 18 wew. 23
Copyright ©  plywalnia.limanowska.pl
Realizacja: Intellect
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z usług Pływalni Limanowskiej jest Starostwo Powiatowe, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa.
 2. W Starostwie Powiatowym w Limanowej powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr tel.183337835 lub e-mail: iod@powiat.limanowski.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oferowanych przez nas usług i zgodnie z wyrażoną zgodą.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przez nas udostępniane poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu.
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/ Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.